WebCoast

För tredje året i rad väljer Älvstranden Utveckling AB att sponsra WebCoast

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 13:53 CET

Älvstranden Utveckling AB är Gold Coast Sponsor för WebCoast 2013, som går av stapeln den 15-18 mars på Lindholmen Sciencepark under Älvstrandens eget tak. 

På Lindholmen Science Park möts akademi, näringsliv och samhälle. Att medverka på WebCoast är för Älvstranden ett naturligt led i arbetet med att stödja och synliggöra sig och sina lokaler. De vill exponera sig till gruppen människor som arbetar inom näringen IT och webb. Dessa är potentiella hyresgäster kan stärka Lindholmen som område.


-WebCoast är en populär och mycket omskriven händelse som lockar många besökare från hela Sverige. Deltagarna är helt rätt för oss på Älvstraden Utveckling. Människor mitt i arbetslivet som lever och verkar i sociala medier-sfären. Dessa människor har i allmänhet tydliga föreställningar om sin arbetsmiljö och ställer krav på arbetsgivaren och vilka möjligheter som finns för att utveckla arbetsplatsen. Vi på Älvstranden Utveckling vill involvera våra nuvarande och potentiella hyresgäster i vår produktutveckling. 


- Vi upplever att det tidigare år varit en stor vinst för oss att vara med på WebCoast och träffa många olika företag. Vi har genom rundvisning öppnat upp människors ögon för att arbetsplatser kan se väldigt olika ut beroende på vad man har för behov. Anställda vill ha mer och mer inflytande över sin arbetsmiljö. Dessutom gillar vi konceptet och den inbyggda ovissheten som en unconferencen innebär och är själva flitiga användare av sociala medier som Facebook och Twitter.  Vi för ständigt en dialog med såväl hyresgäster som andra intressenter, säger Johan Ekman och Agneta Kulin .

Älvstranden Utveckling AB ägs av Göteborgs Stad och är ett bolag som utvecklar och förvaltar fastigheter och områden på Norra och Södra älvstränderna i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 400 miljoner kronor med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 400 000 kvm. Läs mer på älvstranden.com 

Foto: Sina Farhat

WebCoast drivs av engagerade människor som kavlar upp ärmarna och skapar en konferens de saknar i Västsverige: 15-17 mars 2013 är det dags att arrangera knytkonferensen för tredje gången. Projektet drivs utan vinstsyfte och finansieras av biljettintäkter och sponsring. Allt arbete sker ideellt.

WebCoast har från början varit en succé. 2011 besökte tvåhundra personer Göteborgs första unconference. 2012 utökades besöksantalet till tvåhundrafemtio. Besökarna deltog aktivt i över 90 session med fokus på kommunikation i digitala kanaler. 

Inititiativet kom från Maria Gustafsson den 3 november 2010 och arrangörer för WebCoast är den ekonomiska föreningen Westcoast Web Network.