Nordic School of Public Health NHV

För ungdomar är internet en viktig källa till socialt stöd och hälsoinformation

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 15:05 CEST

Internet kan ha en roll i främjandet av ungdomars hälsa och välbefinnande. Det visar ett nytt masterarbete vid NHV.
– Insatser och utveckling av internet som arena för hälsofrämjande arbete riktat till ungdomar bör fokusera på att öka tillgången till socialt stöd och hälsoinformation av hög kvalitet, säger Hildur Gunnarsdóttir, Master of Public Health vid NHV.
Det är viktigt att ungdomarna vet vilka källor är pålitliga och var de kan diskutera tryggt och utan risk för kränkningar.

Ungdomar ställs inför olika utmaningar i övergången från barndom till vuxen ålder och psykiska och psykosociala problem ökar bland dem, i Sverige liksom i andra europeiska länder. Dagens ungdomar utgör den första generationen som växer upp med den nya digitala tekniken och den kan ses som integrerad del av deras liv.
Studier har visat att ungdomar uppskattar tillgång till hälsoinformation via internet. De uppskattar även möjligheter att möta och utveckla relationer med andra människor via nätet.
– För att utveckla internet som en möjlig källa till hälsoinformation och socialt stöd är det viktigt att få information om ungdomars egna synpunkter och önskemål, säger Hildur Gunnarsdóttir.
Syftet med hennes studie Ambivalent men naturlig del av våra liv: Kvalitativ studie om ungdomars inställning till Internets roll i främjandet av hälsa och välbefinnande är att fördjupa kunskapen om ungdomars inställning till Internets roll i främjandet av hälsa och välbefinnande.

Bra källor viktigt
Fokusgruppdiskussioner genomfördes i sex grupper om totalt 26 ungdomar, 16-20 år och datamaterialet analyserades enligt modifierad grounded theory. 
– Resultaten visar också att ungdomar är väl medvetna om internets negativa aspekter, som opålitliga källor och personer som kommunicerar under falsk flagg. Det kan också vara tidsödande att sitta framför Internet, säger Gunnarsdóttir.
Detta gör att de blir ambivalenta i sin inställning till internts roll i främjandet av hälsa och välbefinnande.
– Men trots denna ambivalens, betraktar ungdomar Internet som en naturlig del av sina liv och viktig källa till socialt stöd och hälsoinformation.
Hälsopersonal och andra stödjande vuxna bör därför fokusera på att förstärka de positiva aspekterna och minska de negativa för att kunna tillgodose ungdomars behov för stöd och information på ett sätt som passar dem.
Som exempel på pålitliga källor där man kunde hitta bra information, ställa frågor och känna sig trygg nämnde ungdomarna i studien ofta: Ungdomsmottagningen på nätet www.umo.se och BRIS hemsida www.bris.se

Handledare:
Ulrika Hallberg, docent NHV

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.