Personskadeförbundet RTP

Föråldrade regler hindrar funktionshindrade att arbeta efter 65 års ålder

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 15:37 CEST

När Pelle Kölheds arbetshjälpmedel - en elrullstol, gick sönder var det två dagar efter hans 65 årsdag. Försäkringskassans förordning hindrar honom därför att få bidrag att laga den, trots att han behöver den för att kunna fortsätta arbeta.

- Detta är ett exempel på att regeringens egna mål hindras på grund av föråldrade regler och förordningar, säger Pelle Kölhed som också är förbundsordförande i Riksförbundet för Trafik-, Olyckfalls- och Polioskadade.

Regeringen sade i sin regeringsförklaring 2006 att Sveriges befolkning ska kunna arbeta vidare efter pensionsåldern och att hinder för personer med funktionshinder att delta i arbetslivet ska undanröjas.

RTP kritiserar den 15 april i en skrivelse till Socialförsäkringsministern de regler som försvårar möjligheterna för personer med funktionshinder att fortsätta arbeta efter att ha fyllt 65 år. Kommunikationen mellan departement och försäkringskassa ifrågasätts också.

När Pelle Kölheds arbetshjälpmedel - en elrullstol, gick sönder avslogs förfrågan om bidrag till reparation av arbetshjälpmedel enligt förordningen 1991:1046 eftersom det lämnas längst till och med månaden före man fyller 65 år.

- Beslutet innebär att min elrullstol, som är mitt arbetshjälpmedel står oanvändbar. Det är svårare för mig att ta mig till arbetet och att arbeta med den rullstol jag nu tvingas ha, säger Pelle Kölhed.

Lagningen av rullstolen kostar 6500 kr och det är en kostnad för att kunna arbeta som går i linje med regeringens mål. Därför bör kostnaden inte falla på arbetsgivare eller privatperson anser han.

Försäkringskassan uppmanade Pelle att överklaga beslutet, vilket han gjort. Men han tror inte överklagandet kommer ge honom rätt till bidrag.

- Försäkringskassan måste följa förordningen, och det är förordningen som måste ändras, säger han.

RTP anser nu att förordningen omgående behöver ses över för att undvika att enskilda hjälpmedelanvändare tvingas lämna arbetsmarknaden på grund av en förlegad åldersgräns.

I skrivelsen menar RTP också att det är oacceptabelt att det är brukaren själv, som genom att överklaga beslut ska påpeka behovet av förändringar och uppenbara brister i regelsystemet. Denna begränsning, som utesluter personer som är över 65 år och har en funktionsnedsättning, borde försäkringskassan ha påpekat för regeringen för länge sedan. 65 år är heller inte längre en generell pensionsålder då det finns en uttalad önskan från statsmakten att människor skall stanna kvar längre i arbetslivet.

Förbundet har redan tidigare uppmärksammat regeringen på att de åldersgränser som finns vid 65 år och som hindrar personer med funktionsnedsättningar att arbeta. Ett exempel är bilstödet som också är diskriminerande.

__________________________________________________

För mer information:

Pelle Kölhed, ordförande 070-518 04 97

Sofia Segergren, informatör 08-629 27 98 eller 0708-11 15 33. E-post: sofia.segergren@rtp.se
RTP är en medlemsorganisation som arbetar för delaktighet och tillgänglighet i samhället för trafik-, olycksfalls- och polioskadade.