Hassela Helpline

Föräldraföreläsning om droger, tonårsattityder, och föräldraroll

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 07:57 CET

Som ett led i det förebyggande arbetet kring alkohol, tobak och droger arrangerar Tunaskolan tillsammans med Hassela Skåne föreläsningen: Dribblar din tonåring bort dig? Alla föräldrar till högstadieeleverna på Tunaskolan är inbjudna till föreläsningen den 27/1 som börjar kl.18.30 i skolans aula.

– Vi arrangerade en liknande föreläsning förra året och den blev mycket uppskattad, säger Kjell Persson, lärare på Tunaskolan. Föräldrar är en oerhört viktig resurs i det förebyggande arbetet mot droger och utslagning.

– Att föräldrarna går stärkta från föreläsningen är ett mål. Det är en tuff uppgift att vara tonårsförälder och ibland känner man sig väldigt ensam, menar Susanne Johansson, Hassela Skåne, själv förälder till två tonåringar.

Också eleverna i åk 8-9 kommer att få tillfälle till både föreläsning och diskussioner kring droger under temadagarna.

– Med eleverna handlar det framförallt om att diskutera attityder kring droger. Det är ju inte så att du som tonåring väljer att bli alkoholist eller narkoman – ändå kan vissa val du gör vara steg på vägen in i ett
missbruk, avslutar Susanne Johansson.

 

Kontaktpersoner:

Kjell Persson
046-35 76 92
Tunaskolan, Lund

Susanne Johansson
040-600 43 42
Hassela Solidaritet i Skåne
Sallerupsvägen 5, 212 18 Malmö

Hasselarörelsen är en behandlings- och utbildningsorganisation för ungdomar. Organisationen har funnits sedan 1969. Verksamheten består av två huvuddelar: behandling och förebyggande arbete. Hasselarörelsen utbildar och behandlar ungdomar som har missbruksproblem. Man arbetar även förebyggande genom att driva skolor, öppenvårdsverksamheter och tonårsboenden samt genom att bistå vanliga skolor med fortbildning av kamratstödjare, elever och personal. Verksamheter finns i Hälsingland, Värmland, Skåne, Göteborg, Stockholm och på Gotland. Hassela är också en folkrörelse med lokalföreningar runtom i landet.

Hassela Skåne är en del av Hasselarörelsen och driver tonårsboende, stödboende, resursskolor,
öppenvårdsverksamheter samt olika förebyggande projekt. Hassela Skåne utbildar och handleder dessutom kamratstödjare, föräldrar och skolpersonal runtom i Skåne, samt driver en kläd- och designbutik i Lund, där ungdomar från Hassela praktiserar, och vars varor delvis produceras på Hassela Gotland.