AFA Försäkring

Föräldrapenningtillägg - Ny kollektivavtalad föräldraförsäkring från den 1 januari 2014

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 10:55 CET

En ny kollektivavtalad föräldraförsäkring träder i kraft den 1 januari 2014. Föräldrapenningtillägg – FPT – är ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan för privatanställda och kooperativt anställda arbetare. Anställda ska själva ansöka om föräldrapenningstillägget hos AFA Försäkring, som handlägger försäkringen.

Svenskt Näringsliv och LO ingick den 30 april 2013 en överenskommelse om att utforma en försäkring om kompletterande föräldrapenning. Tidigare har det funnits motsvarande avtal och överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer om tillägg till föräldrapenningen, som då arbetsgivaren har betalat ut. Från den 1 januari 2014 utformas denna förmån som en försäkring. Den betalas inte längre ut av arbetsgivarna utan av AFA Försäkring, som handlägger försäkringen. Den anställde ska själv ansöka om den hos AFA Försäkring, digitalt via kundwebben eller per telefon.

Den nya försäkringen ger kompletterande ersättning till den som får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT).

Den som får föräldrapenning från Försäkringskassan får därutöver en ersättning som motsvarar 10 procent av inkomsten upp till tio prisbasbelopp (444 000 kronor, vilket motsvarar en månadslön på 37 000 kronor). För lönedelar över tio prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent. Ersättningen betalas under högst 180 dagar för den som varit anställd i minst två år och 60 dagar för den som varit anställd i minst ett år.

Försäkringen omfattar arbetare med privat anställning (kollektivavtalsområde Svenskt Näringsliv-LO med drygt 1,4 miljoner anställda) och kooperativt anställda arbetare (knappt 70 000), samt arbetare med anställning hos arbetsgivare som saknar kollektivavtal men ändå har tecknat försäkringsavtal
om AFA-försäkringarna via Fora, som på uppdrag av AFA Försäkring administrerar avtalsteckning och premiehantering. Försäkringen gäller inte tjänstemän, som alltjämt omfattas av ersättning via kollektivavtalet, som arbetsgivaren betalar.

Försäkringen gäller för barn som föds den 1 januari 2014 eller senare. Barn som fötts dessförinnan omfattas av övergångsbestämmelser fram till att barnet är 18 månader gammalt. För att omfattas av försäkringen behöver man ha varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption. Man får även räkna anställningstid hos tidigare arbetsgivare som också har kollektivavtalade försäkringar.

AFA Försäkring räknar med 30 000 ansökningar under 2014. Premien för försäkringen betalas av arbetsgivaren. AFA Försäkrings styrelse har beslutat om nollpremie under 2014.

Mer information om FPT/Föräldrapenningtilläggsförsäkringen.

Exempel på ersättning från FPT

Faktablad om försäkringar vid föräldraledighet

Frågor om försäkringen från dig som omfattas av försäkringen besvaras av AFA Försäkrings kundtcenter 0771-88 00 99

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se