Philips

Föräldrar är mer oroliga för sina barn idag

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 08:30 CEST

Det råder stora skillnader i hur man upplever dagens föräldraskap jämfört med föräldraskapet en generation tillbaka. Det visar en undersökning* som Philips AVENT låtit göra. Bland annat anser 6 av 10 svenskar att barn är mer bortskämda idag. Dessutom tror närmare hälften av de tillfrågade att föräldrar idag är mer oroliga över att något ska hända deras barn och därmed mer överbeskyddande.

Synen på föräldraskap och barnuppfostran är starkt förknippad med vår tids normer och syn på samhället. Philips AVENT har med anledning av att man firar 30 år i år, låtit undersöka hur synen på föräldraskap förändrats över tid och samtidigt tagit reda på hur vi svenskar upplever att föräldraskapet påverkar livet.

– Det är tydligt att vår omgivning påverkar vårt sätt hantera rollen som förälder. Att dagens föräldrar tenderar att oroa sig mer för sina barn kan sannolikt kan kopplas samman med det informationssamhälle vi lever i. Vi är mer pålästa, men upplever samtidigt att det är svårt att sovra i informationen, vilket resulterar i att man oroa sig mer för sitt eller sina barn, säger Sofie Låftman, barnmorska på MamaMia.

Förväntningar på föräldraskap

Huruvida de förväntningar som föräldrarna hade på föräldraskapet innan barnens ankomst uppfyllts eller inte varierar också påtagligt mellan de som fått barn nyligen och de som fick barn för en generation sedan. Fyrtio procent i åldrarna 36-70 år uppger att deras förväntningar överensstämde med verkligheten. Motsvarande siffra i åldrarna 18-35 år var endast 25 procent.

– Att den äldre generationen i högre grad upplever att deras förväntningar på livet med barn stämde överens med verkligheten, kan dels bero på att kraven från omgivningen faktiskt var lägre förr. Dessutom bleknar nog minnena av sömnbrist, trots och skrik med åren. För de som är mitt uppe i småbarnsåren är kontrasten mellan önskan och verklighet mer påtaglig, säger Sofie Låftman, barnmorska på MamaMia.

Philips AVENT – 30 år av erfarenhet att hjälpa föräldrar och barn

De mest populära hjälpmedlen i samband med amning och spädbarnstiden är:

• Nappflaska (78,5%)
• Napp (68,0%)
•Amningskupor/amningsinlägg (42,6 %)
• Manuell amningspump (35,7 %)

Edward och Cecilia Arkin är paret som står bakom varumärket AVENT. Med sin innovativa nappflaska som lanserades 1984 satte de snabbt standarden för nappflaskor världen över. Under de 30 år som gått sedan dess har det utvecklats en rad innovativa produkter.  Idag har Philips AVENT

– Genom åren har Philips AVENT fått ett flertal fina utmärkelser och priser för såväl bröstpumpar som drickmuggar, men det finaste priset av alla är de nöjda föräldrar som hör av sig och berättar om hur dessa produkter hjälper dem i vardagen, säger Jenny Flodman, Marketing Manager på Philips AVENT.


Undersökningen i korthet

Vilka hjälpmedel har du använt i samband med amning och spädbarnstid?

• Mest populära hjälpmedlen är napp och nappflaska (68 % resp. 78,5%).
• Hälften av alla i åldrarna 18-22 år använde/använder en manuell bröstpump.
• Ungefär var tredje i åldrarna 18-55 år använder/använde sig av en babymonitor, men endast 4,1 % i åldrarna 56-70 år använde sig av en babymonitor för sina barn.

Föräldraskap:

• En fjärdedel av alla i åldrarna 56-70 år tycker att föräldraskap verkar vara mer komplicerat nu än en generation tillbaka, något som dagens unga föräldrar inte alls håller med om. Ingen i åldrarna 18-22 år håller med om detta.
• 60 % av alla tillfrågade tycker att barn är mer bortskämda idag än en generation tillbaka. I åldrarna 18-22 år är motsvarande siffra 16,7%.
• En tredjedel av alla tillfrågade föräldrar tycker att föräldrar verkar känna sig mer begränsade av att ha barn idag än en generation tillbaka.
• Närmare hälften av alla tillfrågade tror att föräldrar är mer oroliga att något ska hända deras barn idag än en generation tillbaka.
• Närmre hälften av alla tillfrågade tror att föräldrar är mer överbeskyddande idag än en generation tillbaka.
• Var fjärde tror dessutom att föräldrar är mer pålästa om vad föräldraskapet innebär idag än en generation tillbaka. Något som de riktigt unga föräldrarna i åldrarna 18-22 år inte håller med om. 16,7 % tror inte att man som förälder idag är mer påläst.
• Var tredje av föräldrarna i åldrarna 18-22 år tror inte att villkoren för föräldraskap ser annorlunda ut idag jämfört med en generation tillbaka.

Situationer kopplat till att få barn:

• Ju äldre man är desto mer instämmande är man i att förväntningarna som finns på att få barn stämde överens med verkligheten – 56-70 år (46,5%), 36-55 år (40,7%), 23-35 år (37,3%), 18-22 år (16,7%)
• Mer än hälften av alla i åldrarna 23-35 år önskar att de hade mer tid för sig själv och/eller sin partner. Bland föräldrar som idag är mellan 56 och 70 år är motsvarade andel 16 procent.
• Närmre hälften av de tillfrågade i åldrarna 18-35 år upplever det svårt eller mycket svårt att få ihop livets alla delar (det s.k. livspusslet) – 18-22 år (50 %), 23-35 år (41 %). Motsvarande andel hos de äldre generationerna är 33 procent (36-55 år) och 15 procent (56-70 år).
• Närmre en fjärdedel (23,7 %) av alla män upplever att de fått en bättre relation till sin partner sedan de fått barn. Endast 13,1 % bland kvinnorna håller med om detta002E

Var letade/letar du information när du undrar något kopplat till barnens hälsa och välmående?

• Top-3: 1. BVC/barnspecialist (64,2 %), 2. Mamma (44,5 %), 3. Internet (42,6 %)
• Närmre hälften av alla kvinnor frågar/frågade mamma om råd (48,8 %)
• Mer än hälften (64,2 %) av alla tillfrågade vänder sig till BVC eller annan barnspecialist för råd kopplade till barns hälsa och välmående
• Störst andel av de som söker råd på internet är i åldrarna 23-35 år (65,7 %)

Under åren med småbarn, får/fick du/ni hjälp från någon av följande personer med att ta hand om barnet/barnen?

• Män svarar i högre utsträckning att de fått hjälp med barnen under småbarnsåren i jämförelse med kvinnornas svar.
• 7 av 10 uppger att de fått hjälp av mormor/farmor
• 46,9 % anger att de fått hjälp av morfar/farfar
• En fjärdedel uppger att de fått hjälp av annan släkt

*Undersökningen är genomförd av Snabba Svar på uppdrag av Philips AVENT. Undersökningsperioden varade mellan den 5-12 juni 2014 och 1000 föräldrar i åldrarna 18 till 70 år deltog. Panelen är representativ i förhållande till rikets sammansättning avseende kön och region.


Om Philips

Royal Philips, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer inom hälsa, livsstil och ljus. 

Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 113 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 23,3 miljarder euro 2013, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som rakning och grooming för män, och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.se/press 

Följ oss också på:

Twitter - PhilipsNordic