BAN! www.behandlaautism.nu

Föräldrar hjälper föräldrar där sjukvården brister

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 10:41 CET

 

 


Den 30 och 31 januari anordnar förbundet BAN! (Behandla Autism Nu!) en konferens där man bjudit in framstående internationella specialister på biomedicinsk behandling av autism som talare. Konferensen riktar sig till föräldrar och berörda yrkesgrupper och äger rum i Täby utanför Stockholm.

- Föräldrar till barn med diagnoser inom autism-spektrumet får oftast höra att autism är ett obotligt och livslångt funktionshinder, säger Petra Tunmar Lundell, ordförande i BAN! En sanning som stämmer dåligt med dagens vetenskap. Vi arrangerar den här konferensen för att hjälpa andra drabbade familjer och våra egna barn till den bästa vården. Flera av föreläsarna är internationellt välrenommerade läkare och forskare, och deras budskap att autism är behandlingsbart kan innebära en enorm skillnad för drabbade familjer.

BAN! är ett ideellt förbund bildad av föräldrar till barn med Autism i Sverige som arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism. BAN! arbetar för att sprida kännedom och ökad förståelse för att autism i många fall är behandlingsbart och för att biomedicinsk behandling ska finnas att tillgå inom den offentliga vården i Sverige. I tex Norge och Danmark har de kommit mycket längre när det gäller att behandla autism enligt biomedicinska principer och där kan man få mycket av den hjälpen vid mottagningar som samarbetar med landstinget.

- Med stöd i internationell forskning anser vi att även autismens bakomliggande orsaker måste behandlas för att barnet skall ha en optimal chans till utveckling, säger Petra.

 

I dag söker sig många föräldrar utomlands får att få den hjälp de behöver och som de inte får från den svenska sjukvården.

- Den här konferensen ger föräldrar möjlighet att höra om de senaste rönen direkt från ledande auktoriteter på området här hemma, säger Petra Tunmar Lundell. Vi har samlat talare som kan ge både erfarna autism-föräldrar, svenska läkare och de föräldrar som precis fått en diagnos på sina barn nya kunskaper om hur vi kan hjälpa de här barnen.

 

3 föräldrar berättar om resultaten av biomedicinsk behandling

En av talarna på konferensen är Dr. Neubrander. Han har behandlat över 2000 barn med autism och är känd världen över för sitt engagemang och sin stora kunskap. Han är drivande i flera intressanta forskningsprojekt inom området och med sin erfarenhet av autistiska barns specifika medicinska profil har han utvecklat en lång rad innovativa och effektiva behandlingar. Bland annat är han känd som ” Methyl-B12 behandlingens fader”, en behandling som visat sig mycket effektiv i många fall.

 Sigrid Katzler är mamma till en son med autism. Hon har bland annat prövat att ge sonen Methyl B12.

- Han motorik och initiativförmåga förbättras tydligt när vi ger Methyl B12, berättar hon. Sigrid har också länge gett sin son gluten och mjölkfri kost, en vanlig del vid biomedicinsk behandling som också kommer att behandlas vid konferensen.

- Jag beslöt mig för att pröva efter att ha läst boken "Diet intervention and autism" av Marilyn LeBreton, berättar Sigrid. Min son var då 6 år och förbättringarna var fantastiska. Bland annat slutade han hallucinera, kunde känna smärta, började sova hela nätterna och fick bättre ögonkontakt. Han har varit på dieten i fem år nu, och vi följer den strikt. Om han av misstag får i sig mjölk eller gluten blir han frånvarande och vaknar på nätterna. Vi ser då också mer av hans självskadande beteende. 

 

Petra Tunmar Lundell tillhör de föräldrar som åkt utomlands för att få hjälp för sin son Noah. Han har genomgått syrgasbehandling i tryckluftkammare i Turkiet, så kallad HBOT som är en växande behandlingsform i många länder tex USA, England och Turkiet. Metoden har vetenskapligt bevisad positiv effekt på autistiska barn bla i en dubbelblind studie från 2009 (http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=12312 ).  Hon berättar att det var som att komma hem med ett helt nytt barn.

- Via vänner i USA fick vi kontakt med en läkare i Turkiet som har hjälpt vår son Noah. Vi åkte dit i slutet av februari 2007 för Hyperbarisk Oxygen Terapi. SPECT bilderna som Dr. Cem Kinaci tog visade att sonen hade nedsatt funktion i vänster pannlob och båda temporalloberna. Han behandlades med 45 sessioner HBOT, dvs syrgas i tryckluftskammare och nya SPECT bilder togs. De nya bilderna visade att Noah hade fått normal funktion i vänstra pannlob och klar förbättring i båda temporalloberna. Det här i kombination med bland annat en ofta rekommenderad diet har lett till att Noah har flyttat från Intensiv Beteende Terapi klass till en språkskola i Täby kommun. Hans motoriska svårigheter har förbättrats enormt, han kan springa, hoppa på ett ben, och ramlar sällan. Idag så är Noah sent utvecklad, har fortfarande lite problem med motoriken och språket. Men han är på gång!! Han fortsätter att utvecklas och säger nya ord hela tiden. Det är en fröjd att se sitt "Funktionshindrande" barn bli av med sitt funktionshinder, berättar Petra.

 

En av deltagarna på förra årets BAN! konferens var Lena Hedberg. Hennes son Viktor fick diagnosen Autism vid tre års ålder.

- Jag nöjde mig inte med den svenska vårdens ödesmättade inställning, att tillståndet var en obotlig hjärnskada som man bara fick acceptera och lära sig att leva med. Efter mycket sökande kom jag i kontakt med en kvinna som mycket framgångsrikt behandlat sitt barn med diet, och efter BAN-konferensen 2009 fanns det inga tvivel om att det var helt riktigt att testa gluten- mjölk och sojafri diet. Kort efter vi inlett dieten så vände våra liv som i ett trollslag, från att nästan ha gett upp som mamma och kollapsat, till vad jag skulle kunna kalla en normal vardag. Viktors avföring blev fast samtidigt som de ständiga utbrotten byttes ut mot lyhörd följsamhet.

 

 

Förutom Dr Neubrander så föreläser även Paul Shattock, Honorary Director of the Autism Research Unit (ARU), University of Sunderland UK, M.D. Karl Reichelt, Tore Midtvedt Professor Emeritus i mikrobiell ekologi vid Karolinska Institutet, M.D. Geir Flatabø och representanter från den norska föreningen VarVei. Fullständigt program på www.behandlaautism.nu

För mer information eller för att komma i kontakt med föräldrar som behandlar sina barn med biomedicinska metoder kontakta: Petra Tunmar Lundell, ordförande i BAN! på telefon 0733748100 eller e-mail petra@behandlaautism.nu