Försäkringskassan

Föräldrar i Stockholm och Uppsala flitigast på Försäkringskassans Internettjänst

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 12:59 CEST

Användandet av Försäkringskassans Internettjänster för föräldrar har tagit fart. 2005 ökade antalet ärenden med e-legitimation med 140 procent. Flest användare finns i Stockholms och Uppsala län, tätt följt av Västerbotten.

– E-legitimationen öppnar för tjänster som underlättar föräldrarnas vardag och spar tid. Fördelarna med att använda tjänsterna är att det går snabbare än med pappersblanketten, begäran blir rätt ifylld från början och föräldrarna får bättre överblick över sitt uttag av föräldrapenningen, säger Maivor Isaksson, produktionsdirektör Försäkringskassan.

Under 2005 fick Försäkringskassan in 300 000 fler e-ärenden än året innan. Flest användare i förhållande till antalet föräldrar finns i Stockholm, Uppsala och Västerbotten. Över 80 procent av användarna är nöjda i den undersökning som Försäkringskassan har genomfört.

Men även om användandet skjuter fart är det fortfarande bara lite mer än var tionde förälder som har upptäckt tjänsten.

Med föräldratjänsten kan man dygnet runt:
– Begära ersättning för vård av sjukt barn.
– Planera uttag av föräldrapenning och se hur mycket pengar man kan få.
– Sköta sina ärenden helt utan blanketter, porton och kuvert.

Internettjänsterna innebär också fördelar för Försäkringskassan. Under 2005 fick Försäkringskassan in en halv miljon färre pappersblanketter än året innan.
Försäkringskassan har också internettjänster med e-legitimation för arbetsgivare och blivande pensionärer.

I tabellen nedan finns regionala siffror på andel föräldrar som använder Internettjänsten. I bilaga finns regionala siffror på den ökning av användandet som skett under 2005. I bilaga finns också en sammanställning av resultatet från användarundersökningen.

Regionala siffror

Län
Andel föräldrar som loggat in med e-legitimation februari till december 2005 (unika användare)

Stockholm
13,7 %

Uppsala
13,7 %

Västerbotten
12,6 %

Södermanland
12,6 %

Västra Götaland
12,0 %

Västernorrland
11,8 %

Blekinge
11,5 %

Skåne
11,5 %

Dalarna
11,4 %

Norrbotten
11,2 %

Halland
11,1 %

Västmanland
10,8 %

Jämtland
10,7 %

Östergötland
10,4 %

Kronoberg
10,2 %

Gävleborg
9,8 %

Örebro
9,7 %

Gotland
8,8 %

Kalmar
8,6 %

Jönköping
8,6 %

Värmland
8,5 %
För vidare information
Magnus Zakariasson, informatör
08-786 98 92 073-074 58 14

Presskontakt 08-786 98 88
Robin Lapidus, presschef
08-786 97 21, 070-211 97 21

Carina Larsson, pressekreterare
08-786 95 73, 0708-786 430