Ipsos Sweden

Föräldrar mer nöjda med enskilt drivna förskolor

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 14:00 CEST

Föräldrar med barn i fristående förskolor är mer nöjda med verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterar idag.

Vinst går inte före kvalitet bland enskilt drivna förskolor, hävdar Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

I undersökningen tillfrågas cirka 1000 slumpvis utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn om bland annat personaltäthet, förutsättningar för lärande och utveckling samt tillgång på pedagogiskt material. I samtliga undersökta faktorer ger föräldrar till barn i fristående förskolor ett högre betyg till verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor.

– Undersökningen visar att föräldrar generellt sett är mycket nöjda med enskilt drivna förskolor, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Skillnaderna är statistiskt säkerställda i nästan alla avseenden som undersökts. Även kommunala förskolor får i de flesta avseenden, men inte alla, goda betyg.

Störst skillnad mellan enskilt och kommunalt drivna förskolor syns när man frågar om föräldrarna anser att det finns tillräckligt med personal vid förskolan. 74 procent av föräldrarna i enskilt drivna förskolor menar att det finns tillräckligt med personal medan endast 52 procent av föräldrarna på kommunala förskolor anser det.

– Det stämmer alltså inte att enskilt drivna förskolorna skulle prioritera vinst före kvalitet. Detta blir särskilt tydligt när undersökningen visar att föräldrar till barn på enskilt drivna förskolor är mer nöjda med både personaltäthet och tillgång på pedagogiskt material. Undersökningen stärker därmed tesen om att det är genom att tillhandahålla bra kvalitet som vinst är möjligt, säger Anders Morin.

De enskilt drivna förskolorna får även väsentligt bättre omdömen när det gäller lärandet. 79 procent av föräldrarna till barn på enskilt drivna förskolor instämmer i påståendet att förskolan ger de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling, medan 62 procent av föräldrarna till barn på kommunala förskolor instämmer.

Undersökningen är den första som jämför kundnöjdhet mellan enskilt drivna och offentligt drivna förskolor på riksnivå. Undersökningen, som är utförd av Ipsos, bygger på enkätsvar från cirka 1000 slumpvis utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn.

Anders Morin
Ansvarig för Välfördsfrågor på Svensk Näringsliv

 

Läs hela rapporten

--------------------------------------------------------------------------------

Ipsos är världens näst största globala marknadsundersökningsföretag, ägs och förvaltas av
marknadsundersökare som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över
5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter
eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam, studera publikens reaktioner på olika medier samt
mäter den allmänna opinionen inom olika områden och anseende.
Med över 9100 anställda i helägda bolag i 64 länder, bedriver Ipsos undersökningar inom reklam,
kundlojalitet, marknadsföring, media och offentlig verksamhet. Ipsos erbjuder också prognoser,
modellering, rådgivning samt ett komplett sortiment av anpassade, syndikerade, omnibus,
paneler, och online undersökningsprodukter och tjänster i över 100 länder. Ipsos grundades 1975
av Jean-Marc Lech och Didier Truchot, och är sedan 1999 noterat på den franska börsen. Under
2008 uppgick Ipsos intäkter till € 979.3 miljoner euro. Besök www.ipsos.com eller www.ipsos.se
för mer information om Ipsos erbjudanden och möjligheter.