Europeiska ERV

Föräldrar oroligast när barnen åker till Thailand

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 09:44 CEST

En ny undersökning som *TNS SIFO har genomfört på uppdrag av ERV visar att Thailand är det land som föräldrar i Sverige är mest oroliga för att deras barn ska åka på semester till på egen hand. Undersökningen visar att nästan en tredjedel av alla föräldrar är oroliga för att deras söner ska testa narkotika på resan och ungefär lika många är rädda för att döttrarna ska dricka för mycket.  

- De flesta föräldrar vill att deras barn väntar med att göra utlandsresor på egen hand tills de är myndiga. En utlandsresa kan ge ungdomar en berusande frihetskänsla som i många fall leder till att man gör saker man inte skulle göra hemma i Sverige, säger Christina Karlegran, kommunikationschef på ERV. 

 Undersökningen visar att föräldrar i Sverige är mest oroliga för att deras barn ska åka till Thailand på egen hand (36 procent) följt av Turkiet och Bulgarien (12 procent). 

-Vi får ofta samtal av oroliga föräldrar vars barn ska resa utomlands själva. Vi ger alltid rådet att man ska se över sitt reseskydd, men det är minst lika viktigt att diskutera riskerna med oskyddade samlag och med droganvändning. Det är frågor som kanske kan kännas obekväma för en förälder att ta upp, men som inte är desto mindre viktiga, säger Christina Karlegran, kommunikationschef på ERV.

 Nära en tredjedel av alla föräldrar i landet är oroliga för att deras söner ska testa narkotika under utlandssemestern. Tjugoåtta procent av de tillfrågade föräldrarna är oroliga för att deras döttrar ska dricka för mycket alkohol under utlandsvistelsen. Över två av tio av alla föräldrar är även oroliga för att deras döttrar ska ha oskyddat samlag under semestern.

 Hela sju av tio föräldrar tycker att det är viktigt att ens barn har en reseförsäkring när han eller hon reser på egen hand. Nästan lika stor andel vill att barnen ska vara minst 18 år för att få resa utomlands.

 Undersökningen har genomförts av TNS-SIFO på uppdrag av ERV under juni 2012. Totalt har 1018 personer från 18 år och uppåt deltagit i undersökningen, frågorna har ställts till föräldrar med barn under 18 år. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ.

Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin

ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERV i Sverige försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 15 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandahåller även specialförsäkringar för klockor och smycken och vi försäkrar över 600 000 skol- och förskolebarn. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag och riskbärare.