IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Föräldrar viktig väg till jobb

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 08:15 CET

Många ungdomar får sina första jobb på någon av föräldrarnas arbetsplatser. Det gäller framförallt de som saknar gymnasieutbildning och ungdomar med låga betyg, visar en ny IFAU-rapport.

Sannolikheten att hitta det första jobbet på en viss arbetsplats ökar med ungefär sju procentenheter om en av föräldrarna arbetar där. Effekten är stark bland lågutbildade och de som lyckats sämre i skolan, men liten för dem med eftergymnasial utbildning. Grannar och skolkamrater har också viss betydelse, men där är effekterna i stort sett oberoende av ungdomarnas utbildningsnivå.

– Ungdomar med sämre förutsättningar verkar i större utsträckning förlita sig på starkare sociala band när de hittar sina första jobb, säger Oskar Nordström Skans som är en av författarna.

Väletablerade föräldrar hjälper mer

Barn till föräldrar som har en lång anställningstid och hög lön börjar också oftare att arbeta hos samma arbetsgivare som en förälder.

– Lite förenklat kan man säga att ungdomar med sämre utsikter hittar jobb via väletablerade föräldrar, säger Oskar Nordström Skans

Ett annat genomgående resultat är att effekterna är större om föräldrar och barn är mer lika, till exempel vad gäller utbildningsinriktning. Pappor hjälper dessutom oftare söner och mammor oftare döttrar.

Barn som anställs av sina föräldrar stannar längre på sina första arbeten än andra och har en relativt sett bättre löneutveckling även om ingångslönerna ibland är lägre. Men rekryteringarna av anställdas barn verkar inte tränga undan andra rekryteringar.

Så gjordes studien

Studien baseras på en registeranalys av de arbetsplatser där ungdomar hittat sitt första mer varaktiga jobb efter avslutad utbildning. Sannolikheten att börja arbeta på förälderns arbetsplats jämförs med sannolikheten att börja arbeta på klasskamraters föräldrars arbetsplatser. Det görs för att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka var man hittar sina första arbeten. Datamaterialet innehåller uppgifter om alla som avslutat grundskolan, gymnasiet eller högskolan under 1988–1995 och som fått ett arbete under de första sju åren efter utbildningen. Föräldrar som är egenföretagare ingår inte i datamaterialet.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2011:21 ”Sociala kontakter och ungdomars inträde på arbetsmarknaden” är författad av Oskar Nordström Skans vid IFAU och Francis Kramarz vid CREST i Paris. Den bygger på Working paper 2011:18. Om du vill veta mer kontakta Oskar Nordström Skans, telefon: 018-471 70 79, e-post: oskar.nordstrom_skans@ifau.uu.se.