Svenskt Näringsliv

Föräldrarna mer nöjda med enskilt drivna förskolor

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:23 CEST


Föräldrar med barn i fristående förskolor är mer nöjda med verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterar idag.

I undersökningen tillfrågas cirka 1000 slumpvis utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn om bland annat personaltäthet, förutsättningar för lärande och utveckling samt tillgång till pedagogiskt material. I samtliga undersökta faktorer ger föräldrar till barn i fristående förskolor ett högre betyg till verksamheten än föräldrar till barn i kommunala förskolor.

– Undersökningen visar att föräldrar generellt sett är mycket nöjda med enskilt drivna förskolor, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Skillnaderna är statistiskt säkerställda i nästan alla avseenden som undersökts. Även kommunala förskolor får i de flesta avseenden, men inte alla, goda betyg.

Störst skillnad mellan enskilt och kommunalt drivna förskolor syns när man frågar om föräldrarna anser att det finns tillräckligt med personal vid förskolan. 74 procent av föräldrarna i enskilt drivna förskolor menar att det finns tillräckligt med personal medan endast 52 procent av föräldrarna på kommunala förskolor anser det.

– Det stämmer alltså inte att enskilt drivna förskolorna skulle prioritera vinst före kvalitet. Detta blir särskilt tydligt när undersökningen visar att föräldrar till barn på enskilt drivna förskolor är mer nöjda med både personaltäthet och tillgång på pedagogiskt material. Undersökningen stärker därmed tesen om att det är genom att tillhandahålla bra kvalitet som vinst är möjligt, säger Anders Morin.

De enskilt drivna förskolorna får även väsentligt bättre omdömen när det gäller lärandet. 79 procent av föräldrarna till barn på enskilt drivna förskolor instämmer i påståendet att förskolan ger de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling, medan 62 procent av föräldrarna till barn på kommunala förskolor instämmer.

Undersökningen är den första som jämför kundnöjdhet mellan enskilt drivna och offentligt drivna förskolor på riksnivå. Undersökningen, som är utförd av Ipsos, bygger på enkätsvar från cirka 1000 slumpvis utvalda småbarnsföräldrar med förskolebarn.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Ytterligare information:

Peter Isling, presschef, tfn 08-553 430 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.