Lärarhögskolan i Stockholm

Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling.

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 00:00 CEST

En studie av syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957–1997.

Förr gavs pekpinnar – nu lyfts föräldrars resurser fram
Hur har synen på föräldrars förmåga förändrats under de senaste 50 åren? Hur har staten försökt styra föräldrars vård och fostran av barn? I doktorsavhandlingen Föräldraskap mellan
styrning och samhällsomvandling tas bl.a. dessa frågor upp.

Studien belyser perspektiv på föräldraskap från slutet av 1950-talet och fyra decennier framåt. En bristande tilltro till föräldrars förmåga präglar 1950-talet. Under 1970- och 1980-talet står föräldrars inbördes relationsproblem i fokus. Först på 1990-talet ses föräldrar som kompetenta, autonoma och självreglerande. Från att föräldrarna har betraktats som okunniga och i behov av utbildning ser man alltmer till deras resurser.

Lee Gleichmann har studerat hur familjens liv konfronteras med samhällets omsorger och krav. Här framkommer hur statsmakten t.ex. genom föräldrautbildning försökt främja demokratiutveckling och jämlikhet. Ambitionen har varit att stärka barnets ställning i samhället och samtidigt försöka styra föräldrar i deras vård och fostran av barnet.

Denna doktorsavhandling har sin utgångspunkt i hermeneutisk forskningstradition. Analysen
fördjupar sig i olika aspekter av social styrning. Undersökningsmaterialet består av journalkort från barnhälsovården, offentliga utredningar om föräldrautbildning samt tidskriftsmaterial.

Avhandlingen är av särskilt intresse för studerande inom lärarutbildningen samt yrkesverksamma inom vård, omsorg och skola som i sitt dagliga värv möter och arbetar med föräldrar.

Lee Gleichmann är sedan augusti 2004 verksam som undervisningsråd vid Skolverket.

Titel: Föräldraskap mellan styrning och samhällsomvandling. En studie av syn på föräldrar och relation mellan familj och samhälle under perioden 1957–1997.
Författare: Lee Gleichmann
Disputation: fredag 22 oktober 2004 kl.10.00
Lokal: Kyrksalen, Gjörwellsgatan 16, Lärarhögskolan i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta Lee Gleichmann, 0707-870236 eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.