Youth For Understanding

Förändra bilden av Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 10:33 CEST

Hjälp oss att förändra bilden av Sverige

Varje år tar Youth For Understanding emot fler än 50 studenter till Sverige som ska möta den svenska kulturen och uppleva hur vårt samhälle och skola fungerar. Men bilden de möter är likriktad och homogen - 98% av deras värdfamiljer består av mamma, pappa, barn. Vi vet att det inte ger dem en rättvis bild av Sverige! Hjälp oss att visa våra utländska ungdomar den rätta bilden av Sveriges heterogena familjer!

- Det är synd att familjer som inte stämmer in på heteronormen inte är mer öppna för att ta emot utbytesstudenter, säger Charlotte Brandel på Youth For Understanding (YFU), för de familjer som tar emot en utbytesstudent får ett roligt och givande år. Det är utvecklande för familjen, man lär sig om en ny kultur och man lär sig även mycket om sig själv. Studenterna som haft turen att få komma till den familj som står för 2% av våra värdfamiljer har haft fantastiska år och lärt sig mer om sig själva och fått ökad förståelse för människors olika val och känslor.

YFU är en ideell organisation som jobbar för att öka förståelsen mellan människor från olika kulturer i önskan om att skapa vänskapsband över nationsgränser. Vi vill visa upp en mer rättvisande bild av Sverige, men vi behöver mer variation bland våra värdfamiljer för att kunna göra det.

Vad krävs det för att bli värdfamilj?

Att vara värdfamilj är ett ideellt åtagande och passar alla familjer som tycker det är roligt och spännande att lära känna en ny person. Som värdfamilj kan man bo på landet eller i stan, vara ung eller gammal, vara två av samma kön eller av olika - det viktiga är att studenten kommer till ett hem som är fullt av kärlek. Som värdfamilj står man för mat och husrum, medan studenten har med sig fickpengar som ska täcka övriga kostnader för till exempel kläder, resor och andra nöjen.

För mer information ring: 08-650 50 25, hemsida: www.yfu.se

För mer information kontakta:

Kattis Åström, verksamhetschef YFU Sverige

Tele: 08- 650 50 35

Mail: kattis@yfu.se