TU, Tidningsutgivarna

- Förändra inte den svenska tryck- och yttrandefriheten!

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 14:00 CET

- Det saknas skäl och argument att för att göra dramatiska ändringar gällande den svenska tryck- och yttrandefriheten!

Det säger Per Hultengård, direktör och jurist hos Tidningsutgivarna, med anledning av tryck- och yttrandefrihetsberedningens betänkande.

- De förslag som beredningen för fram som huvudalternativ innebär alla en försämring och urvattning av dagens grundlagsskydd.

Det är i ett så kallat debattbetänkande som justitierådet Göran Regner skissar på olika framtida lösningar för reglering av grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten.

De tre huvudalternativ som förs fram innebär samtliga en förändring jämfört med den reglering i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som finns idag. Även ett fjärde alternativ nämns, men det har inte fått status som ”huvudalternativ”. Det alternativet innebär att behålla TF och YGL som de är idag med vissa smärre ändringar.

- Det är viktigt att lyfta fram detta fjärde alternativ när frågan diskuteras. Vi har i Sverige ett väl fungerande grundlagsskydd genom TF och YGL. Varför skulle vi försämra det?

Även beredningen tycks tveka kring värdet av en förändring och konstaterar i betänkandet:

”Det är dock tveksamt om den nuvarande uppdelningen av skyddet för yttrandefriheten på två grundlagar egentligen innebär något problem i sig och om en sammanslagning av TF och YGL utgör någon förbättring ens i pedagogiskt avseende”.
___________________________________________________________________

För ytterligare information
Per Hultengård, direktör och jurist, Tidningsutgivarna, 08/692 46 46
Elisabeth Lundberg, informationschef, 08/692 46 43, 0708/655 804