Seco Tools AB

Förändrad global produktionsstruktur

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 16:41 CEST

För att ytterligare stärka den globala konkurrenskraften för Seco Tools produkter och tjänster kommer antalet globala produktionsenheter för hårdmetallprodukter att reduceras samtidigt som möjligheten att betjäna lokal efterfrågan av kundspecifika specialprodukter kommer att förstärkas.

Som en konsekvens har beslut fattats om att lägga ned tillverkningsenheten för vändskär i Warren, USA, vid halvårsskiftet 2006. Förändringen kommer att beröra upp till 100 personer. Den globala produktionen kommer i huvudsak att koncentreras till hårdmetallenheterna i Tjeckien och Sverige.

Administrations- och lagerenheterna i Warren kommer att fortsätta med sin verksamhet i Warren. Produktionen av hållande verktyg för NAFTA i Lenoir City, Tennessee, påverkas inte.

“2005 var ett rekordår för Seco Carboloy i NAFTA, som vi ser som en mycket viktig tillväxtregion för Seco Tools-koncernen. En fortsatt satsning på Seco Carboloys förmåga att möta kundbehoven samtidigt som vi utnyttjar vår moderna produktionsteknik är absolut nödvändig för att fortsätta utvecklingen av vår marknadsposition” säger VD Kai Wärn.

Fagersta den 10 april 2006

SECO TOOLS AB; (publ)

Kai Wärn
VD och koncernchef

----------------------------

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel. 0223-401 10 eller Tomas Eliasson, CFO, tel. 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations"
på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är
556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till
huvudkontoret är 0223-400 00.