Finansdepartementet

Förändrad inkomstbeskattning av vissa spel- och premieobligationsvinster

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 13:47 CEST

Regeringen har i dag överlämnat lagrådsremissen Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.

Enligt regeringens förslag ska vinster i utländska lotterier som anordnas i en EES-stat vara fria från inkomstskatt i Sverige. Även vinster vid vinstdragning på utländska premieobligationer ska vara fria från inkomstskatt i Sverige om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES. Förslaget är en anpassning till EG-rätten.

Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2009.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Erik Sjöstedt
Rättssakkunnig
08-405 38 82-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Beskattning av vinster på utländska premieobligationer m.m. (http://www.regeringen.se/sb/d/10163/a/111717)