Lilla Edets kommun

Förändrad LSS-utjämning påverkar kommunens budget för 2006.

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:53 CEST

Regeringens budgetproposition innebar en förändring av vissa delar i beräkningen av utjämningssystemet för LSS. Detta innebär att den tidigare beräkningen som staten gjort, där kommunen fått betala 9,5 mkr till utjämningssystemet, nu ändrats så att kommunen får betala 3 mkr. Det innebär en välkommen kostnadsminskning.

Tyvärr har, som vi tidigare informerat om, skatteintäkterna minskat dessutom kommer kommunen innevarande år enligt senaste prognosen få ett underskott som måste återställas. Därför bör de minskade kostnaderna för LSS utjämningen användas för att täcka upp skatteminskningen och återställa eget kapital.

En extrainsatt budgetberedning kommer inför kommunstyrelsen ta ställning till dessa nya faktorer inför slutbehandlingen av 2006 års budget.