Umeå kommun

Förändrad målgrupp för förebyggande hembesök

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 11:48 CET

Äldrenämnden beslutade den 17 december 2015 att förändra målgruppen för förebyggande hembesök. Målgruppen ska omfatta personer som är över 65 år och som ansöker om trygghetslarm. Behov av ett trygghetslarm kan vara en indikation för behov av andra stödinsatser längre fram.

Idag erbjuds alla 75-åringar i Umeå ett hembesök. Besöken erbjuds av kommunen i samverkan med landstinget. Besöket handlar om hälsa med syfte att bevara hälsa och självständighet hos äldre personer. Antalet 75-åringar antas utifrån befolkningsprognosen öka samtidigt. Umeå kommun står även inför en situation där samverkan med landstinget kan komma att upphöra. Därför ändras nu målgruppen.

– Vi har begränsade medel men vill ändå fortsätta med hembesöken som har varit uppskattade. Nu ändras modellen och vi satsar mer på en målgrupp äldre där vi har fortsatt möjlighet att arbeta preventivt, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

De förebyggande hembesöken ska följas upp årligen för att följa hur den nya målgruppen svarar på insatsen.

Informationsträffar för äldre i grupp
Förutom förebyggande hembesök finns det andra insatser och initiativ som kan göra skillnad för äldre i positiv bemärkelse enligt forskning, såsom informationsträffar i grupp. Äldrenämnden beslutade att informationsträffar och stödinsatser i grupp ska komplettera det förebyggande arbetet för äldre.

Förändringen gäller från januari 2017.

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.