Enea

Förändrad valberedning i Enea AB

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:15 CET

På grund av förändringar i ägarstrukturen i Enea AB har sammansättningen av valberedningen ändrats.

Valberedning inför årsstämman 2007 består nu av:

Staffan Ahlberg, styrelseordförande Enea AB
Per Lindberg, aktieägare
Torsten Johansson, Handelsbanken Fonder
Åsa Nisell, Robur Fonder
Henrik Strömbom, Case Management AB

Förslag från aktieägare rörande nominering av styrelseledamöter kan lämnas till styrelsens ordförande Staffan Ahlberg under bolagets adress Enea AB, Box 1033, 164 21 Kista eller via e-mail staffan.ahlberg@ibs.net


För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Gustavson, finansdirektör Enea AB, 08-507 140 00,
e-mail hakan.gustavson@enea.com


Om Enea
Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bl.a. inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på den Nordiska Börsen.
Enea, OSE, OSEck, OSE epsilon, Element, Polyhedra, Optima, LINX och Device Software Optimized är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna.
För mer information se www.enea.com