Swedbank

Förändrade ledningsfunktioner i FöreningsSparbanken

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:49 CEST

FöreningsSparbanken organiserar om i centrala ledningsfunktioner.

Anders Ek, som idag är vd för Robur, blir chef för den internationella bankrörelsen. I den svenska verksamheten blir det en rad förändringar på regionchefsposterna. Samtidigt inrättas en ny tjänst med ansvar för centrala staberna Ekonomi, Treasury, Controller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet/Juridik samt Samhällskontakt.

FöreningsSparbankens internationella engagemang får ett ökat fokus efter styrelsens beslut om tydligare ägarstyrning. Styrelsen har klargjort tre viktiga utgångspunkter: inriktningen ska vara majoritetsägande i utländska förvärv, engagemang enbart i fullsortimentsbanker och krav på avkastning i nivå med bankens avkastningskrav.

- Mot den bakgrunden är det viktigt att renodla funktionen så att vi kan ägna full kraft åt att utveckla den internationella delen och leva upp till styrelsens nya krav, säger Jan Lidén, vd och koncernchef i FöreningsSparbanken. Anders Ek är väl lämpad i den rollen. Hans djupa erfarenhet av såväl nationella och internationella finansiella marknader och av ägarstyrning i stora svenska börsnoterade företag kommer att vara till stor nytta i den internationella bankrörelsen, säger Jan Lidén,.

Mats Lagerqvist, som i dag är vice vd på Robur, går in som ny vd efter Anders Ek, som kommer att sitta kvar i styrelsen för Robur AB.

I den svenska kontorsrörelsen, som är indelad i sex regioner, tar Mikael Inglander över efter Jan Lidén i Region Stockholm. Britt Henriksson, som ansvarar för Region Norr, tar över efter Mikael Inglander i Region Sydöstra. Catrin Fransson, som i dag är ansvarig för Stockholm Syd, blir ny chef för region Norr. I likhet med övriga regionchefer utses även Catrin Fransson till vice vd och tar plats i koncernledningen.

Lars-Erik Kvist, kreditchef och vice vd, får även ansvaret för staberna Ekonomi, Treasury och Controller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet/Juridik samt Samhällskontakt. Övriga ledamöter i koncernledningen kvarstår med samma ansvarsområde som tidigare.

För ytterligare information:
Jan Lidén, vd och koncernchef ,FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 922 27
Henrik Kolga, informationsdirektör, FöreningsSparbanken, tfn: 0708-11 13 15