Falkenbergs kommun

Förändrade riktlinjer för ljudnivåer i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 18:22 CEST

Miljö och hälsoskyddsnämnden i Falkenberg har nu fattat beslut att ta bort de lokala riktlinjerna för ljudnivåer i kommunen. Länsstyrelsen och andra domar inom området har konstaterat att kommunen inte har behörighet att utge riktlinjer som sträcker sig utöver de nationella riktlinjerna för hälsoskyddstillsyn vid offentliga tillställningar.

I Sverige är det Folkhälsoinstitutet som sätter riktlinjerna för höga ljudnivåer, men det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som har tillsynsuppdrag på plats i kommunen. Enligt Folkhälsoinstitutets nu gällande riktlinjer får ljudnivån inomhus inte överstiga 25 decibel från exempelvis musikanläggning.  

– Vi har i Falkenberg haft riktlinjer som varit kopplade både till ljudnivåer och till tid. Vi har sagt att man som boende i Falkenberg generellt fått tåla högre ljudnivåer än vad de nationella riktlinjerna säger fram till klockan 22. Nu får vi förhålla oss till 25 decibel inomhus dygnet runt, säger Anders Ramberg, miljö- och hälsoskyddschef.

I de tidigare kommunala riktlinjerna har musikarrangörer fått förhålla sig en maximal ljudnivå på 25 decibel inomhus i närliggande bostäder, fram till klockan 23 på fredagar och lördagar samt fram till klockan 22 övriga dagar. 25 decibel inomhus motsvarar ungefär 55 decibel utomhus vid husfasad. En vägg dämpar ungefär 25-30 decibel.

För Herman Fältström, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden handlar detta inte om politik.

– Det här handlar om de lagar och förordningar och allmänna råd som finns. Vi som nämnd måste i varje enskilt fall pröva tillställningen när det gäller plats, utformning och ljudnivåer. Detta gör vi i egenskap av tillsynsmyndighet. När nu Folkhälsomyndigheten säger att ljud inte får överstiga 25 db inomhus är det detta som vi får utgå från i vårt fortsatta arbete.  

I höst inleder Falkenbergs kommun via Destination Falkenberg ett arbete för att ta fram en evenemangshandbok. Handboken kommer bland annat att redogöra för ansvarsfördelningen mellan myndigheter, förvaltningar, arrangörer och Destination Falkenberg.

– Vi som tillsynsmyndighet kommer självklart att medverka i arbetet med handboken. Tanken med handboken är att den ska underlätta för arrangörer så att de bland annat kan ta del av och leva upp till myndigheters krav, säger Herman Fältström.

Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".