Landstinget i Värmland

Förändrade vanor ger bättre miljö

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:41 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

2006-04-27

Allt färre anställda vid Centralsjukhuset väljer bilen som förstahandsalternativ när de ska ta sig till jobbet.
- Nuförtiden är det nästan aldrig fullbelagt på personalparkeringen, säger landstingets miljöchef, Curt Monfelt.

En undersökning av de anställdas resvanor till och från Centralsjukhuset, gjord av Attityd i Karlstad under december 2005, visar på en minskad efterfrågan av parkeringsplatser. Fler av de anställda samåker och allt fler av de närboende väljer dessutom att ta en promenad till jobbet istället för att åka bil.
- I undersökningen har det också kommit fram att det är fler av de anställda som mentalt börjar förbereda sig för andra alternativ till bilen. Vi har sett att personalen förändrat sitt beteende kring resor, säger Curt Monfelt.


Resvaneundersökning bland de anställda
Utredningen av de anställdas resvanor till och från Centralsjukhuset är en uppföljning av en undersökning som gjordes redan 2003. På grund av en ständigt fullbelagd personalparkering, gjorde landstinget en resvaneundersökning bland 900 anställda på Centralsjukhuset. Med hjälp av klimatinvesteringspengar, KLIMP, utökades bland annat antalet cykelparkeringsplatser, cykelservicestationer infördes och man hade informationsinsatser om personalen informerades om samåkning. Dessutom installerades bommar till parkeringsplatsen och parkeringsavgifter infördes.

KLIMP- projektet har nu pågått i ett år och resultaten är positiva.
- Innan parkeringsavgifterna fanns användes parkeringen ofta av anställda som bodde i närheten, men också av andra utifrån. Enda gången parkeringen nu är riktigt full är vid skiftbyten när personalen börjar och slutar, säger Curt Monfelt.

Minskade utsläpp av koldioxid
Projektet har även haft mycket positiva effekter på miljön och har vävts samman med det miljöpolitiska program som landstinget deltar i. Ett av programmets sex olika delmål har varit att minska utsläppen av växthusgaser.
- Vi har fått investeringsbidrag från staten och med hjälp av de pengarna har vårt mål varit att minska koldioxidutsläppen med 120 ton per år. Genom personalens förändrade resvanor har vi hittills lyckats minska utsläppen med 100 ton om året, vilket jag tycker är ett bra resultat, säger Curt Monfelt.

Kampanj för kollektivtrafiken
Även om personalen är mycket nöjda med det ökade antalet lättillgängliga parkeringsplatser, finns det en del som bland annat motsätter sig de nyinsatta p-avgifterna.
- Anledningen till att vi varit tvungna att börja ta ut en avgift är att gratis parkeringsplatser numer ses som en förmån och måste därför också beskattas, säger Curt Monfelt.

Till hösten sätts även projektet KLIMP 2 igång där tanken är att få medarbetarna att via bland annat informationstavlor för lokal-, läns- och tågtrafik, bättre utnyttja kollektivtrafiken.

Text: Carin Lundin

Kontakt:

Mijöchef
Curt Monfelt
tfn: 054-61 40 42