EQT Partners AB

Förändrat ägande i rådgivningsbolaget EQT Partners

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:04 CET

Partners i EQT Partners har kommit överens med Investor AB om att förvärva 36 procent av aktierna i rådgivningbolaget EQT Partners AB för 290 miljoner kronor. Transaktionen innebär att Partners i EQT Partners ökar sitt ägande från dagens 33 procent till 69 procent och att Investor kvarstår som ägare till 31 procent av aktierna. Transaktionen är villkorad av att Investors årsstämma den 27 mars 2007 godkänner ägarförändringen.

EQT Partners omsatte 348 miljoner kronor under 2006, redovisade ett resultat efter skatt om 33 miljoner kronor och har drygt 120 medarbetare.

EQT Partners är rådgivare till 11 fonder, med ett förvaltat kapital om drygt 90 miljarder kronor. Ägarförändringen i EQT Partners AB har ingen påverkan på Investors avtal med dessa fonder. Investor kommer således att kvarstå som största investerare och sponsor i dessa fonder med oförändrade ekonomiska villkor.

” Ägarförändringen förstärker vår plattform för långsiktig tillväxt och utveckling. Samtidigt tydliggörs EQT Partners oberoende och självständighet. Vi ser en liknande utveckling i private equity branschen i övrigt, där det normala är att Partners äger en majoritet i rådgivningsbolaget. Det är viktigt att poängtera att förändringen endast gäller rådgivningsbolaget. Övriga relationer till Investor förblir oförändrade, inklusive det industriella nätverket och Investors investeringar i EQT’s fonder”, kommenterar Conni Jonsson, Managing Partner (vd) på EQT Partners.

”Den föreslagna affären är ett naturligt steg i EQT Partners utveckling och ger goda förutsättningar för rådgivningsbolaget att vidareutveckla sin affär. Vi har stort förtroende för att våra existerande och framtida investeringar i EQTs fonder kommer ge fortsatt god avkastning”, säger Investors vd och koncernchef Börje Ekholm i en kommentar.

Investor var med och startade EQT Partners AB 1994, och har sedan dess varit den största investeraren i samtliga fonder. I takt med att storleken på EQTs fonder ökat har dock Investors andel av fonderna minskat. Inom de Europabaserade fonderna har Investors andel minskat från som högst 32 procent i EQT III till 12 procent i den senaste fonden EQT V. Övriga 88 procent av investerarna i EQT V kommer huvudsakligen från Norden (30%), Europa (30%), Nordamerika (25%) samt övriga delar av världen (15%).


Kontakt: Johan Hähnel, Communications & PR, +46 706 056 334, johan.hahnel@eqt.se