Investor AB

Förändrat ägande i rådgivningsbolaget EQT Partners AB

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:58 CET

Investor AB kommer att, under förutsättning av godkännande på Investors årsstämma den 27 mars 2007, minska ägandet i EQT Partners AB från 67 till 31 procent. Köpare av de 36 procentenheterna är ledande befattningshavare (partners) i EQT Partners AB och köpeskillingen uppgår till 31,2 MEUR (cirka 290 Mkr). Köparna äger redan 33 procent av EQT Partners AB. Motivet för försäljningen är att förbättra förutsättningarna att fortsätta utveckla verksamheten inom EQT och samtidigt tydliggöra EQT:s oberoende och självständighet. Oberoende värderingsutlåtande (”fairness opinion”) har inhämtats.EQT Partners AB har cirka 120 medarbetare och fungerar som rådgivare till elva fonder. Ägarförändringen i EQT Partners AB har ingen påverkan på Investors avtal med dessa fonder. Investor kommer således att kvarstå som största investerare och sponsor i dessa fonder med oförändrade ekonomiska villkor, inklusive del i vinstdelning (”carried interest”) och del i överskott från förvaltningsavgifterna.Nyckeltal EQT Partners AB

Mkr
2002
2003
2004
2005
2006

Nettoomsättning
187
231
241
245
348

EBIT
38
41
39
37
47

Årets resultat efter skatt
27
29
27
26
33


Investor var med och startade private equity-verksamheten EQT 1994 och har sedan dess varit den största investeraren (”sponsorn”) i samtliga fonder. I takt med att storleken på EQTs fonder ökat har dock Investors andel av fonderna minskat. Inom de Europabaserade fonderna har Investors andel minskat från som högst 32 procent i EQT III till 12 procent i den senaste fonden EQT V.Investor hade per den 31 december 2006 innehav i EQT:s fonder värderade till totalt 8,9 Mdr kronor och hade utestående investeringsåtaganden om totalt 8,7 Mdr kronor.”Den föreslagna affären är ett naturligt steg i EQT Partners utveckling och ger goda förutsättningar för rådgivningsbolaget att vidareutveckla sin affär. Vi har stort förtroende för att våra existerande och framtida investeringar i EQTs fonder kommer ge fortsatt god avkastning”, säger Investors vd och koncernchef Börje Ekholm i en kommentar.

För ytterligare information:

Lars Wedenborn, vice vd och Finansdirektör:
08-614 21 41, 0735-24 21 41Oscar Stege Unger, tf Informationschef och IR-ansvarig:
08-614 20 59, 070-624 20 59