Kulturdepartementet

Förändrat uppdrag för Riksutställningar

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:13 CET

Regeringen beslutade i dag om ett förändrat uppdrag för Riksutställningar. Ändringarna i myndighetens instruktion innebär att Riksutställningars huvuduppgift blir att främja utveckling och samarbete inom utställningsområdet genom omvärldsbevakning och stöd till andra utställare.

I Riksutställningars instruktion lyfts särskilt fram att myndigheten i sin verksamhet ska prioritera barn och ungdomar. Likaså betonas samtidskonstområdet där Riksutställningar kommer att ha en aktiv roll bland annat för att öka den samtida konstens tillgänglighet över landet. Riksutställningar kommer i begränsad omfattning kunna producera vandringsutställningar i samarbete med andra.

Riksutställningars nya uppdrag syftar till att öka kunskapen och kompetensen inom utställningsområdet och till ett mer effektivt utnyttjande av områdets resurser.
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91