Kristdemokraterna, KD

Förändring av a-kassan för minskat utanförskap

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 12:13 CET

- Alliansen gick till val på att få ned arbetslösheten. Förändringen av a-kassan är ett led i denna strävan. Vår politik syftar till att människors ska gå från utanförskap till arbete och göra a-kassan mer försäkringsmässig. Kristdemokraterna kommer icke desto mindre att följa förändringen, så att inga grupper drabbas oproportionerligt, exempelvis de långtidssjukskrivna

Det säger Désirée Pethrus Engström, kristdemokratisk riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, med anledning av propositionen ”En arbetslöshetsförsäkring för arbete”.

- Arbetslöshetsförsäkringen är ytterst en omställningsförsäkring för människor att gå från ett jobb till ett annat. Vårt mål är att korta denna omställningstid. Vi vill att egenfinansieringen av a-kassan ska öka och göra den mer försäkringsmässig.

- Förändringen av a-kassan ska ses i ett större sammanhang. Vi föreslår en rad åtgärder som tillsammans kan bidra till en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Grunden är att det ska löna sig bättre att arbeta, och att det ska bli billigare och enklare att anställa.

- Genom jobbavdraget får den som idag har små inkomster en betydande skattesänkning. Dessutom görs särskilda satsningar på grupper som står allra längst från arbetsmarknaden.

Målsättningen med vår politik är att fler ska gå från utanförskap till arbete. Samtidigt är det viktigt att noggrant följa upp förändringen så att inga grupper drabbas oproportionerligt.

- Arbetslöshetskassorna har idag möjlighet att differentiera sina avgifter med avseende på olika kategorier medlemmar. Kristdemokraterna kommer att följa hur reformen påverkar olika grupper och hur arbetslöshetskassorna väljer att utforma sina avgifter.


För mer information:

Désirée Pethrus Engström
riksdagsledamot
tel. 08-7865686
mobil. 070-394 15 33

Susanne Ahlström
pressekreterare
tel. 08-786 51 49
mobil. 076-527 25 73

www.kristdemokraterna.se