RusForest

FÖRÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I RUSFOREST

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:13 CET

Den av RusForest AB (publ) ("RusForest" eller "Bolaget") nyligen genomförda företrädesrättsemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i Bolaget under november 2010 har ökat enligt följande:

Före nyemissionen fanns sammanlagt 21.840.840 aktier i RusForest, motsvarande totalt 21.840.840 röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 43.681.680. Efter nyemissionen finns, per den 30 november 2010, sammanlagt 65.522.520 aktier och röster i Bolaget.

Stockholm, den 30 november 2010

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32
eller
Erik Löfgren, External Relations, telefon: +7 910 417 7670

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Pressrelease 2010-11-30 (Svenska).pdf
RusForest Pressrelease 2010-11-30 (English).pdf

Om RusForest
RusForest är ett skogs- och sågverksbolag verksamt i östra Sibirien med förfogande över mer än 850 tusen hektar skog genom långfristiga arrenden. Ryssland har, jämte Brasilien, världens överlägset största timmerreserv och östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk.

Genom flera förvärv och utvecklingsprojekt, ökade RusForest produktionsvolymen av sågade trävaror med 37,9 procent under 2009, till 166.333 m3, trots svaga förutsättningar på marknaden. RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8 - 2,0 miljoner m3 och en årlig sågproduktion om 550.000 - 600.000 m3 under de kommande fyra åren.

RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com
RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här