Haldex AB

Förändring av antalet aktier och röster i Haldex AB

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 09:21 CET

Den av Haldex nyligen genomförda företrädesemissionen har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med 21 644 736 under december 2009 genom utgivande av de aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. Per den 30 december 2009 finns sammanlagt 43 940 956 aktier och röster i bolaget.

Informationen ovan är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2009 kl. 8.30.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller
Stefan Johansson, CFO, +46 (0)8 545 049 50