Moberg Pharma AB (publ)

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2014 08:32 CEST

Förändringen är ett resultat av en riktad kontantemission om 2 068 965 aktier till en begränsad krets av svenska och internationella kvalificerade investerare beslutad av styrelsen den 27 maj med stöd av bemyndigande från årsstämman 13 maj 2014. Emissionen har genomförts för att utöka Moberg Pharmas finansiella flexibilitet avseende potentiella förvärvsmöjligheter, samt förberedelser för utlicensiering och utveckling av produktkandidater i klinisk fas.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se   

Peter Östling, IR
Mobil: +46 (0)76 – 314 09 78
Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Denna information

Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014, kl 08:30.

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.

Bifogade filer

PDF-dokument