Modern Times Group MTG AB

Förändring av antalet rösträtter

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 17:03 CET

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att det totala antalet A-aktier har minskat från 6.636.813 till 6.410.852 i februari, efter att 225.961 A-aktier omklassificerats till B-aktier. Det totala antalet B-aktier har följaktligen ökat från 59.705.311 till 59.931.272. Det totala antalet utestående aktier är därmed oförändrat och uppgår till 66.342.124. MTG innehar även totalt 1.065.000 C-aktier. Det totala antalet utfärdade MTG aktier är oförändrat och uppgår till 67.407.124.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. På grund av omvandlingen har det totala antalet rösträtter i bolaget minskat från 127.138.441 till 125.104.792. Det totala antalet rösträtter exklusive de C-aktier som ägs av MTG uppgår till 124.039.792. Det totala aktiekapitalet är oförändrat och uppgår till 337.035.620.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:
Jacob Waern / Matthew Hooper
Tel:  +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414
E-post:
investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg
Tel:  +44 (0) 791 2280 850
E-post:
bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2011 klockan 17.00 CET.