Sectra AB

Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under augusti månad

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2013 09:18 CEST

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 30 augusti 2013 till 37 094 978, varav 5 241 384 är A-aktier och 34 474 286 är B-aktier. Det innebär en minskning av antalet utestående aktier under augusti månad med 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 är inlösenaktier av serie A och 34 474 286 är inlösenaktier av serie B.

Förändringen är hänförlig en split 2:1 med obligatoriskt inlösenförfarande som årsstämman i Sectra fattade beslut om den 27 juni 2013. Genom detta inlösenförfarande överfördes 4,50 kronor per inlösenaktie, totalt cirka 167 Mkr, till Sectras aktieägare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 augusti 2013, kl 08:30.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Simo Pykälistö, CFO och Vice VD, 0703 51 53 03

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.