Stockholmsbörsen AB

Förändring av börsmedlemskap 11/06

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:18 CEST

På grund av fusionen av börsmedlemmarna Enskilda Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) sker följande förändringar i börsmedlemskap.

Börsmedlemmen Enskilda Securities AB kommer per den 2 maj 2006 fusioneras med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Detta innebär att Enskilda Securities ABs börsmedlemskap för aktie- och derivathandel kommer att upphöra fr.o.m. den 2 maj 2006. Den handel som tidigare bedrivits genom Enskilda Securities AB kommer från detta datum att ske genom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) övertar medlemsidentiteten ENS och kommer följdaktligen att handla i SAXESS med förkortningen ENS samt förkortningen SEB fr.o.m. tisdagen den 2 maj 2006.

Clearingmedlemsidentiteterna för avveckling i VPC är oförändrade.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Karin Grefberg på
telefon 08-405 60 00.

Stockholmsbörsen AB