Anoto Group AB

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 08:46 CEST

LUND, 31 augusti 2015 I augusti 2015 har antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ) (org. nr. 556532-3929) ökat med 48 048 341 nya aktier till följd av dels en kontantemission om 30 000 000 aktier som beslutades av styrelsen den 23 juli 2015, dels en apportemission om 18 048 341 aktier i samband med förvärvet av XMS Penvision och som beslutades av styrelsen den 24 juli 2015.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 31 augusti 2015 till 17 903 876,52 kronor, fördelat på 895 193 826 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 31 augusti 2015 till 895 193 826.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, Verkställande direktör
Anoto Group AB
+46 733 45 12 05

Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar. Anoto Group har cirka 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com

Följ oss på Twitter: @anoto