Anoto Group AB

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 09:12 CEST

LUND, 31 maj 2016 — I februari 2016 har antalet aktier i Anoto Group AB (publ), org nr 556532-3929, ökat med sammanlagt 1 066 193 826 nya aktier till följd av en företrädesemission som beslutades av styrelsen den 23 mars och 25 april 2016 samt godkändes av extra bolagsstämman den 27 april 2016.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB uppgår per den 31 maj 2016 till 42 647 753,04 kronor, fördelat på 2 132 387 652 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB uppgår per den 31 maj 2916 till 2 132 387 652 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande.
Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ),
Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund,
Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.