Anoto Group AB

Förändring av det totala antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 08:24 CET

LUND, 31 januari, 2014 — I januari 2014 har antalet aktier och röster i Anoto Group AB (publ) (org. nr. 556532-3929) ökat med 44 179 245 aktier och 883 585,08 kronor till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 15 november 2013.

Aktiekapitalet i Anoto Group AB (publ) uppgår per den 31 januari 2014 till 8 681 237,90 kronor, fördelat på 434 061 895 aktier. Det totala antalet röster i Anoto Group AB (publ) uppgår per den 31 januari 2014 till 434 061 895.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Wahrenberg, Finanschef
Anoto Group AB
+46 733 45 10 19

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper,vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.
För mer information: www.anoto.com.