Intellecta AB

Förändring av Intellectas aktieinnehav

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:21 CEST


Styrelsen för Intellecta AB ( publ), org nr 556056-5151 har idag beslutat om överlåtelse av 214 733 st av Intellectas aktier av serie B i samband med förvärv av EkoTryck Redners AB, org nr 556057-3841. Aktieöverlåtelsen sker per 1 oktober 2008. Styrelsen noterar härvid att 214 733 aktier utgör 5,04 procent av det totala antalet aktier om 4 2598 199 st i Intellecta. Efter denna överlåtelse äger Intellecta inte några egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:
Richard Ohlson, VD och koncernchef Intellecta, 070 - 975 99 11

Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt InfoLog (informationslogistik). Intellecta har 450 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark.

Bolagets vision är att bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation och publicering.