Heba Fastighets AB

Förändring av tidigare prognos

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:12 CET

I Delårsrapporten 1 januari-30 september 2006 angavs som prognos:

”För 2006 förväntas i linje med tidigare prognos att resultatet inte når föregående års nivå, exklusive värdeförändringar och fastighetsförsäljningar.

Försäljningen av Hässelby medför dock en betydande realiserad vinst.”

Huvudsakligen på grund av en mycket mild väderlek under sista kvartalet med lägre kostnader för värme och snöröjning än beräknat, en lägre räntenivå än befarat samt att en större del av fastighetsarbeten har kunnat aktiveras beräknas 2006 års resultat, exklusive värdeförändringar och fastighetsförsäljningar med ändring av tidigare prognos överstiga föregående års resultat med närmare 10%.


Stockholm den 13 februari 2007
HEBA Fastighets AB (publ)

Nils Hedberg
VD

Frågor besvaras av Nils Hedberg tel 08-442 44 40