HiQ International AB

​FÖRÄNDRING I ANTAL UTESTÅENDE AKTIER i HiQ UNDER NOVEMBER MÅNAD

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:05 CET

Antalet utestående aktier i HiQ International AB uppgår per den 30 november 2010 till 51 896 123 aktier, vilket innebär en ökning av antalet aktier under november månad med 290 865 aktier. Dessa aktier har utgivits genom en apportemission i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Frends Technology OY.


För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000, 0704-200 017