Sectra AB

Förändring i antalet utestående aktier i Sectra under augusti månad

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 09:51 CEST

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 31 augusti 2012 till 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier. Det innebär en minskning av antalet utestående aktier under juli månad med 37 094 978 inlösenaktier, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier.

Förändringen är hänförlig till det beslut om split 2:1 med obligatoriskt inlösenförfarande som årsstämman i Sectra fattade beslut om den 28 juni 2012. Genom detta inlösenförfarande har 5 kronor per aktie, totalt cirka 185 Mkr, överförts till Sectras aktieägare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 31 augusti, 2012, kl 09:30.

För ytterligare information
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB,
tel 013-23 52 09

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMXStockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.