Sectra AB

Förändring i antalet utestående aktier i Sectra under juli månad

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2012 09:07 CEST

Antalet aktier i Sectra AB uppgår den 31 juli 2012 till 74 189 956, varav 5 241 384 A-aktier och 68 948 572 B-aktier. Det innebär en ökning av antalet utestående aktier under juli månad med 37 094 978, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier.

Förändringen är hänförlig till det beslut om split 2:1 med obligatoriskt inlösenförfarande som årsstämman i Sectra fattade beslut om den 28 juni 2012. Genom detta inlösenförfarande överförs 5 kronor per aktie, totalt cirka 185 Mkr, till Sectras aktieägare.

Med avstämningsdag den 1 augusti 2012 kommer indragning ske automatiskt av 37 094 978 aktier, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier. Antalet utestående aktier kommer därefter att uppgå till 37 094 978, varav 2 620 692 A-aktier och 34 474 286 B-aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 31 juli 2012, kl 09:00.

För ytterligare information
Kontakta Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMXStockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.