Junilistan

Förändring i Junilistans styrelse

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2006 14:10 CEST

Förändring i Junilistans styrelse
Sven Hagströmer lämnar Junilistans styrelse. I ett brev nedan redogör Sven Hagströmer för skälet till detta.

Brev från Sven Hagströmer
Jag har idag meddelat Junilistans styrelse att jag lämnar min styrelseplats. Skälet är följande:

Jag var mycket entusiastisk för idén att skapa Junilistan och ställa upp i valet till EU-parlamentet i juni 2004. Syftet var att erbjuda svenska väljare möjligheten att uttala sig för en annorlunda, mera skeptisk, EU-politik än den som både de borgerliga partierna och socialdemokratin stod bakom. Stora väljargrupper visade sig uppskatta idén. Valet blev en glädjande framgång.

Jag var däremot från början mycket skeptisk till tanken att Junilistan skulle ställa upp även i riksdagsval. När det visade sig att det gick att enas om ett mycket bra program för riksdagsval och att 90 procent av Junilistans sympatisörer stödde tanken på en riksdagssatsning, ville jag inte ställa mig i vägen för detta projekt.

Erfarenheterna från valkampanjen och valresultatet har emellertid åter gjort mig skeptisk till att Junilistan ska ställa upp i riksdagsval. Såväl styrelse som sympatisörerna vill emellertid hålla detta alternativ öppet tillsvidare. Detta framgår till exempel av en riksomfattande diskussion med Junilistans sympatisörer under förra veckan. Det är då lämpligt att jag inte blir ett hinder för den debatt och planering som kan komma att krävas för ändamålet.

Därför har jag valt att med omedelbar verkan ställa min plats i Junilistans styrelse till förfogande. Jag kvarstår dock som sympatisör, eftersom jag fortsatt stöder Junilistans EU-politik och delar dess allmänna värderingar.

Sven Hagströmer

Kommentar från Nils Lundgren
- Jag beklagar att Sven Hagströmer nu lämnar Junilistans styrelse eftersom han genom sitt kunnande och aktiva engagemang har bidragit till Junilistans utveckling. Styrelsen finner Sven Hagströmers skäl att lämna styrelsen rimligt och accepterar naturligtvis hans beslut. Samtidigt noterar vi med glädje att Sven kvarstår som sympatisör i Junilistan och fortsatt stödjer vår EU-politik och allmänna värderingar, säger Nils Lundgren, ordförande i Junilistan.För ytterligare information:
Nils Lundgren 070-633 46 34
Malin Thalin 0707-929 111