SAS

Förändring i SAS AB:s valberedning

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 08:51 CEST

SAS ABkoncernen har informerats om att ledamoten Pia Rudengren, som
representerar aktieägaren Wallenbergsstiftelserna, ersatts av Mathias
Pedersen Pedersen, W Capital Management, i valberedningen inför SAS AB:s
bolagsstämman 2006. I övrigt är valberedningen oförändrad och består SAS
AB:s valberedningav samma ledamöterrepresentanter som valdes på SAS AB:s
bolagsstämma den 13 april 2005.

Efter ändringen består valberedningen av följande personer:

Eva Halvarsson (ordförande), Näringsdepartementet, för svenska staten
Jacob Heinsen, Finansministeriet, för danska staten
Reier Söberg, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Palle Olsen, för Pen-Sam Liv Forsikringsaktieselkab
Mattias Pedersen, för Wallenbergsstiftelserna
Rune Selmar, för Folketrygdfondet
Jarl Ulvin, för Odin Forvaltning


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS