SBAB

Förändring i SBAB:s styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 10:17 CEST

Leif Jakobsson har utsetts till ordinarie styrelseledamot i SBAB. Leif är vice ordförande i socialdemokratiska riksdagsgruppen samt ledamot i bostadsutskottet. Leif har ytterligare ett styrelseuppdrag som styrelseledamot i SABO.

Jan Larsson har utsetts till ordinarie styrelseledamot i SBAB. Jan är statssekreterare i statsrådsberedningen. Jans tidigare erfarenheter består av att ha varit planeringschef och presschef i statsrådsberedningen samt politisk sakkunnig för finansdepartementet.

Leif Jakobsson och Jan Larsson ersätter Per Erik Granström och Kerstin Grönwall som båda avböjt omval till SBAB: s styrelse.

SBAB:s styrelse utgörs från 2006-04-20 av:


Claes Kjellander
Styrelseordförande
fd VD Jones Lang La Salle AB

Jan Berg
Styrelseledamot
Civilingenjör

Helena Levander
Styrelseledamot
Partner och styrelseordförande i Nordic Investor Services AB

Lars Linder-Aronson
Styrelseledamot
VD Ventshare Management AB

Michael Thorén
Styrelseledamot
Departementssekreterare Näringsdepartementet

Gunilla Asker
Styrelseledamot
Marknads- och försäljningschef Svenska Dagbladet

Leif Jakobsson
Styrelseledamot
Vice ordförande i Socialdemokratiska Riksdagsgruppen

Jan Larsson
Styrelseledamot
Statssekreterare i Statsrådsberedningen

Anders Bloom
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

För mer information kontakta:
Eva Cederbalk, VD SBAB, tfn: 08-614 43 01, mobil: 070 – 523 23 02, eva.cederbalk@sbab.se

Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB, tfn 08-614 38 49, mobil: 070 - 858 07 25, lena.hedlund@sbab.se

SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5 % på privatmarknaden.