Alpcot Agro

Förändring i styrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:07 CEST

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Sydafrika eller Japan.

Torbjörn Ranta har begärt utträde ur Alpcot Agros styrelse och lämnar sitt styrelseuppdrag omgående. Skälet är den höga arbetsbelastning han har som VD för Central Asia Gold. Ranta vill nu helt fokusera på den uppgiften.

"Jag har med beklagande accepterat Torbjörn Rantas begäran om att lämna Alpcot Agros styrelse och tackar honom för den stora insats han gjort för bolaget under sin tid som styrelseledamot. I god tid inför kommande bolagsstämma kommer förslag till ny ledamot att annonseras", säger Joakim Ollén, styrelseordförande för Alpcot Agro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Aschan, VD. Tel: +46 70 297 16 07
Joakim Ollén, styrelsens ordförande. Tel: +46 70 354 24 07
Jacob Lannerö, IR- och kommunikationschef. Tel: +46 70 237 95 90
E-post: info@alpcotagro.com

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och i andra OSS-stater. Bolaget har för närvarande kontroll över 135 000 hektar, varav cirka 84 000 hektar är i direkt eller indirekt ägo. www.alpcotagro.com