Umeå kommun

Förändringar för färdtjänstresenärer

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 10:05 CEST

Från 1 juni 2016 kommer färdtjänstkorten att fasas ut. Det innebär att resor i färdtjänstfordon kan göras utan färdtjänstkort, det räcker med att visa giltig id-handling. Det innebär också att ett busskort för färdtjänst behövs för de färdtjänstresenärer som åker buss.


- Drygt 4000 berättigade kan då resa i färdtjänst med bara sin id-handling. Och de som åker buss med busskortet för färdtjänst registerar sina resor som andra bussresenärer, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef hos Umeå kommun.

Resor i färdtjänstfordon sker utan färdtjänstkort
Från 1 juni 2016 sker resor i färdtjänstfordon utan färdtjänstkort. Man ska kunna visa giltig ID-handling vid sin färdtjänstresa precis som tidigare.

Busskort istället färdtjänstkort för bussresor
Ett busskort behövs för de som idag åker buss med färdtjänstkort som färdbevis. Alla färdtjänstberättigade får ett informationsbrev under perioden maj till och med oktober. I brevet finns information om hur man gör rent praktiskt. Busskortet fungerar som andra busskort och gäller för resor med buss inom Umeå kommun.

Från 1 januari 2017 gäller inte färdtjänstkort som färdbevis på buss.

Kontakt
Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
Umeå kommun
070-318 16 13
marie.frostvinge@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.