Idogen AB

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 11:20 CET

Nordic Innovation Invest ABs aktiepost i Idogen AB har fördelats genom en indragning så att delägarna tillförts aktier i Idogen i proportion till sitt ägande i Nordic Innovation Invest AB. Indragningen av aktierna beror på en omorganisation av verksamheten i Nordic Innovation Invest AB. Nordic Innovation Invest ABs aktier i Idogen var underkastade lock-up-avtal och det avtalet följer med de nya innehaven.

Före transaktionen hade HCN Group inga aktier i Idogen. Efter transaktionen uppgår HCN Groups innehav i Idogen till 981 983 aktier, motsvarande 10,0% procent av kapitalet och rösterna i bolaget och HCN Group har därmed flaggningsplikt. Efter transaktionen har Nordic Innovation Invest AB inga aktier i Idogen.

Respektive ny ägare av Nordic Innovation Invest ABstidigare aktier i Idogen är:

HCN Group AB981 983 aktier
Tipajumanica AB (kontrolleras av styrelseledamoten C. Hollerup)618 594 aktier
Anding Group AB492 659 aktier
Mapro AB167 744 aktier
Totalt2 260 980 aktier

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com