Idogen AB

Förändringar i aktieinnehav hos större ägare i Idogen AB

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:32 CET

Ventac Holdings (Cyprus) Ltd. (”Ventac Holdings”), en av Idogen AB:s (”Idogen”) största ägare, har över marknaden avyttrat 100 000 aktier i Idogen. Ventac Holdings aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 807 620 aktier, innebärande ett fortsatt innehav om cirka 6,6 procent av andelen röster och kapital i bolaget. Försäljningen av aktier har skett i syfte att frigöra kapital för att investera i nya projekt.

Ventac Holdings är ett holdingbolag som förvaltar aktier i företag som är kopplade till Ventac Partners. Ventac Partners, som är en av Idogens grundare, är ett globalt partnernätverk med expertis och erfarenhet inom bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Ventac Partners affärsmodell är att starta och utveckla life science-företag med hög kommersiell potential. För mer information om Ventac Partners, se www.ventac-partners.com/.

”Ventac Holdings har i linje med sin affärsmodell avyttrat en del av sitt ägande i Idogen för att kunna investera i nya projekt. Vi kommer fortsatt att vara fullt engagerade i Idogen och har oförändrad stark tro på Idogens verksamhet och framtida potential”, kommenterar Mikael Örum, företrädare för Ventac Holdings, tillika styrelsemedlem i Idogen. ”Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare försäljning av aktier.”

För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com