Arctic Paper

FÖRÄNDRINGAR I ARCTIC PAPER S.A. LEDNING

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 15:04 CEST

För att ytterligare stärka fokus på de strategiska perspektiven Stabilitet och Mobilitet har VD Wolfgang Lübbert lämnat VD posten. Styrelsen för Arctic Paper har utnämnt Per Skoglund som tillförordnad VD. Centralt för Per Skoglund kommer Stabilitetsperspektivet, inte minst fullföljandet av Profit Improvement Program 2015/16, att vara.

Wolfgang Lübbert fortsätter som medlem i Ledningsgruppen och kommer att koncentrera sina insatser på Mobilitets perspektivet. Däri ingår att utröna och potentiellt utveckla affärsmöjligheter utanför Arctic Papers kärnaffär.

Roger Mattsson, tillförordnad styrelseordförande för Arctic Paper S.A. kommenterar: “På företagets vägnar vill jag uttrycka vår stora uppskattning för Wolfgang Lübberts engagemang och insatser som VD. Under de senaste och besvärliga åren har hans ledarskap framgångsrikt tagit bolaget till sin nuvarande styrkeposition.”

Vi är en papperskoncern med nordiska anor och en stor passion för tillverkningen av högkvalitativt grafiskt finpapper för krävande finpappersanvändare. Våra papperskvaliteter är idealiska för kreativ design inom en mängd olika användningsområden som bokproduktion, reklam, kontorsmaterial och andra kvalitetsprodukter. Förutom att leverera finpapper vill vi även förmedla kunskap som inspirerar till nya och bättre affärsmöjligheter för våra kunder.

Se gärna vår hemsida.