Carnegie

Förändringar i Carnegies ledningsgrupp

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 15:09 CEST

Anders Onarheim, chef för affärsområdet Securities/Investment Banking och chef för Carnegie ASA i Norge, har bett att få frånträda befattningen som affärsområdeschef och medlem av Carnegies ledningsgrupp. Syftet är att kunna fokusera på arbetet med Carnegies norska verksamhet. VD Mikael Ericson kommer tillfälligt att ta över ansvaret för affärsgruppen Securities/Investment Banking.

Anders Onarheim kommenterar sitt beslut:

-Vi är inne i ett tufft marknadsläge som präglas av osäkerhet och där våra kunder har stort behov av rådgivning. Jag har bett att få frånträda rollen som affärsområdeschef för att med full kraft kunna arbeta mer aktivt med våra viktigaste kunder.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Koch, Informations- och IR-chef: 073-417 86 39, andreas.koch@carnegie.se

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.